آرشیو دسته: اخبار

تأثیرات منفی تلفن همراه بر توانایی مغز

تأثیرات منفی تلفن همراه بر توانایی مغز به گفته محققان قرارداشتن در نزدیکی یک تلفن همراه باوجود خاموش بودن می‌تواند برروی توانایی‌های شناختی مغز اثر سوء بگذارد. به گزارش خبرنگار…

بهبود کیفیت زندگی بیماران با خودمراقبتی

بهبود کیفیت زندگی بیماران با خود مراقبتی رئیس پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار گفت: آموزش بیماران در راستای خودمراقبتی بسیار حائز اهمیت است چرا که…