آرشیو دسته: اخبار

تأثیرات منفی تلفن همراه بر توانایی مغز

تأثیرات منفی تلفن همراه بر توانایی مغز به گفته محققان قرارداشتن در نزدیکی یک تلفن همراه باوجود خاموش بودن می‌تواند برروی توانایی‌های شناختی مغز اثر سوء بگذارد. به گزارش خبرنگار…