آرشیو دسته: مطالب برجسته

درمان بیماري فشار خون بالا

درمان بیماري فشار خون بالا فشارخون بالاي اولیه درمان قطعی نداردواحتمال بهبودي کامل بسیار نادراست، امااگر فشارخون بالابه موقع تشخیص داده و درمان شود و بیمار بطور مرتب تحت مراقبت باشد،…

عوامل خطرزمینه ساز(مستعد کننده) فشار خون بالا

عوامل خطرزمینه ساز(مستعد کننده) فشار خون بالا همانطور که ذکر شد بیماري فشارخون بالاي اولیه علت مشخصی ندارد ولی عوامل زیر احتمال ابتلاء به این بیماري را افزایش میدهند :  ۱_ارث…