بایگانی نویسنده: saeeid

تصاویر میکروسکوپی از ساختارهای متفاوت اشک در حالات مختلف احساسی

تصاویر میکروسکوپی از ساختارهای متفاوت اشک در حالات مختلف احساسی

تصاویر میکروسکوپی از ساختارهای متفاوت اشک در حالات مختلف احساسی   اشک لایه ای به ضخامت ۱۱-۷ میکرومتر روی ملتحمه و قرنیه چشم ایجاد می کند و مانع از خشک…